XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi
28Ocak2023

XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 21:00

Tarih: 28 Ocak 2023

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Bu derste Eric Hobsbawm’ın “aşırılıklar çağı” olarak nitelediği, I. Dünya
Savaşı ile başlayıp Soğuk Savaş’ın sonuna kadarki tarihsel süreç siyasi,
ekonomik ve toplumsal çerçevede ele alınacaktır. Ders kapsamında katılımcıların XX. yüzyıl siyasi tarihi ile ilgili genel bilgi birikimine sahip
olmaları, uluslararası ilişkileri okumaya izin verecek kavramsal araçları
edinmeleri ve bu gelişmeleri makro ve mikro düzeyde yorumlayabilecek
düzeye ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

07 Ocak: Türkiye’den II.Dünya Savaşı’na Bakış ve Savaşın Etkileri
14 Ocak: Türkiye’de Çok Partili Hayata Dönüş ve 1950’li Yıllar
21 Ocak: Eski Sömürge Sisteminin Çözülmesi ve Yeni Ulus-Devletler: Dekolonizasyon
28 Ocak: Savaş (1947-1991): Bloklar arası Çatışmalar

Diğer Etkinlikler