Uygarlıklar Arası İlişkiler: Avrupa’nın Hikâyesi
27Ocak2023

Uygarlıklar Arası İlişkiler: Avrupa’nın Hikâyesi

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 17:00

Tarih: 27 Ocak 2023

PROF. DR. İSMAİL COŞKUN

2022-2023 dönemi Akademi Seminerleri’nde uygarlık tarihine ilişkin
okumalarımızda bu kez Avrupa’nın öyküsüne odaklanıyoruz. Dünya
tarihinde Avrupa’nın en erken kaynaklarını Yunan tecrübesinden başlayarak toplumlararası ilişkiler bağlamında, alışverişler, etkileşimler,
konumlanmalar ve mücadeleler etrafında ele alacağız. Coğrafya, tarih,
toplum eksenli okumalarımızda Avrupa uygarlığının biçimleniş öyküsünü yerleşik anlatı ve açıklamalarının dışında dünya tarihinin bütünlüğü
içinde ve Anadolu, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu uygarlıklarıyla ilişki
içinde birlikte konuşacağız.

06 Ocak: Eflatun: Yunan ve Mısır Uygarlığı
13 Ocak: Yunan Tecrübesi: Sınırlılıklar ve Süreklilikler
20 Ocak: Makedonyalı Büyük İskender: Fatihin Kafa Karışıklığı
27 Ocak: Avrupa Tarihinde İkinci Perde: Roma

Diğer Etkinlikler