Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak
27Mayıs2023

Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 13:30

Tarih: 27 Mayıs 2023

SALİH ÜNÜVAR

Edebiyat eserleri, anlattığı dönemin siyasal ve toplumsal olaylarına,
değişimlerine yer verir ve sadece yazıldığı döneme değil aynı zaman
da geleceğe de seslenir. Bu açıdan edebî eserler geçmişi ve günümüzü
anlamada, kendimize ve çevremizde olan bitenlere farklı açılardan yak
laşmayı sağlamada oldukça işlevsel metinlerdir. Bu seminer dizisinde
roman, hikâye ve tiyatro gibi edebiyat eserleri üzerinden Kurtuluş Sa
vaşı, Erken Cumhuriyet Dönemi, kırdan kente göç gibi bazı dönemlere,
olaylara ve temalara odaklanılmaktadır.

06 Mayıs: İkinci Dünya Savaşı Sonrası Hikayemiz: Darbe ve Demokrasi Sarkacında Türkiye
13 Mayıs: Kore’den 27 Mayıs’a: Attila İlhan, Yaraya Tuz Basmak
20 Mayıs: Deli Deli Küpeli: Cevat Fehmi Başkut, Buzlar Çözülmeden
27 Mayıs: 12 Mart-1: Füruzan, Kırk Yedi’liler

 

Diğer Etkinlikler