Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak
25Şubat2023

Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 13:30

Tarih: 25 Şubat 2023

SALİH ÜNÜVAR

Edebiyat eserleri, anlattığı dönemin siyasal ve toplumsal olaylarına,
değişimlerine yer verir ve sadece yazıldığı döneme değil aynı zamanda geleceğe de seslenir. Bu açıdan edebî eserler geçmişi ve günümüzü
anlamada, kendimize ve çevremizde olan bitenlere farklı açılardan yaklaşmayı sağlamada oldukça işlevsel metinlerdir. Bu seminer dizisinde
roman, hikâye ve tiyatro gibi edebiyat eserleri üzerinden Kurtuluş Savaşı, Erken Cumhuriyet Dönemi, kırdan kente göç gibi bazı dönemlere,
olaylara ve temalara odaklanılmaktadır.

11 Şubat: Tarımda Makineleşme: Yaşar Kemal, Hüyükteki Nar Ağacı
18 Şubat: Taşı Toprağı Altın Şehir: Orhan Kemal, Gurbet Kuşları
25 Şubat: Emek-Sermaye İlişkisi: Kemal Tahir, Göl İnsanları

Diğer Etkinlikler