Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak
26Kasım2022

Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 13:00

Tarih: 26 Kasım 2022

SALİH ÜNÜVAR

Edebiyat eserleri, anlattığı dönemin siyasal ve toplumsal olaylarına,
değişimlerine yer verir ve sadece yazıldığı döneme değil aynı zamanda geleceğe de seslenir. Bu açıdan edebî eserler geçmişi ve günümüzü
anlamada, kendimize ve çevremizde olan bitenlere farklı açılardan yaklaşmayı sağlamada oldukça işlevsel metinlerdir. Bu seminer dizisinde
roman, hikâye ve tiyatro gibi edebiyat eserleri üzerinden Kurtuluş Savaşı, Erken Cumhuriyet Dönemi, kırdan kente göç gibi bazı dönemlere,
olaylara ve temalara odaklanılmaktadır.

05 Kasım: 20. Yüzyılın Başında İmparatorluk ve 1. Dünya Savaşı
12 Kasım: Kurtuluş Savaşı-1: Tarık Buğra, Küçük Ağa
19 Kasım: Kurtuluş Savaşı-2: Tarık Buğra, Firavun İmanı
26 Kasım: Erken Cumhuriyet Dönemi

Diğer Etkinlikler