Romanlarla Avrupa’nın Öyküsü
13Ocak2024

Romanlarla Avrupa’nın Öyküsü

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Yer: ZEYTİNBURNU GENÇLİK MERKEZİ

Saat: 19:00

Tarih: 13 Ocak 2024

Edebiyat eserleri, yazıldıkları dönemin ruhunu kendi özgün tarihsel ve
toplumsal koşulları içinde, insan deneyiminden hareketle anlamayı sağla

maları bakımından büyük önem taşırlar. Böylece olay örgülerinin ve ana
karakterlerinin ötesinde o döneme ait toplumsal dinamikleri, anlam ha

ritalarını ve düşünme biçimlerini, siyasal dönüşümlerin insan hayatında
anlaşılma ve tecrübe edilme deneyimini de içeren çok yönlü bir bakış açısı
sunarlar. Bu derste, edebî eserlerle ilişki kurmanın yollarına dair bir giri

şin ardından bugün içinde yaşadığımız modern uygarlığın oluşum süreci

nin, klasikleşmiş eserler bağlamında okunması hedeflenmektedir.

06 Ocak : 29 Bunalımı
13 Ocak: John Steinbeck, Gazap Üzümleri , Çev. Belkıs Dişbudak, 4.Bs.,
İstanbul: Sel Yayıncılık, 2015

Diğer Etkinlikler