Romanlarla Avrupa’nın Öyküsü
30Aralık2023

Romanlarla Avrupa’nın Öyküsü

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Yer: ZEYTİNBURNU GENÇLİK MERKEZİ

Saat: 13:13

Tarih: 30 Aralık 2023

Edebiyat eserleri, yazıldıkları dönemin ruhunu kendi özgün tarihsel ve toplumsal koşulları içinde, insan deneyiminden hareketle anlamayı sağlamaları bakımından büyük
önem taşırlar. Böylece olay örgülerinin ve ana karakterlerinin ötesinde o döneme aittoplumsal dinamikleri, anlam haritalarını ve düşünme biçimlerini, siyasal dönüşümlerin
insan hayatında anlaşılma ve tecrübe edilme deneyimini de içeren çok yönlü bir bakışaçısı sunarlar. Bu derste, edebî eserlerle ilişki kurmanın yollarına dair bir girişin ardın
dan bugün içinde yaşadığımız modern uygarlığın oluşum sürecinin, klasikleşmiş eserlerbağlamında okunması hedeflenmektedir.

02 Aralık : Erich Maria Remarque, Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Çev. Behçet Necatigil
İstanbul: Everest Yayınları, 2017
09 Aralık
: Dekolonizasyon
16 Aralık
: Chinua Achebe, Parçalanma, Çev. Nazan Arıbaş Erbil, Ankara: İthaki Yayınları, 2019.
23 Aralık
: Tarihin Öznesi Olarak Kadın
30 Aralık
: Virgina Woolf, Kendine Ait Bir Oda, Çev. İlknur Özdemir, İstanbul: Kırmızı Kedi
Yayınları, 2016

Diğer Etkinlikler