Romanlarla Avrupa’nın Öyküsü
24Şubat2024

Romanlarla Avrupa’nın Öyküsü

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Yer: ZEYTİNBURNU GENÇLİK MERKEZİ

Saat: 19:00

Tarih: 24 Şubat 2024

Edebiyat eserleri, yazıldıkları dönemin ruhunu kendi özgün tarihsel ve toplumsal koşulları içinde, insan deneyiminden hareketle anlamayı sağlamaları bakımından büyük önem taşır. Böylece olay örgülerinin ve ana karakterlerinin ötesinde o döneme ait toplumsal dinamikleri, anlam haritalarını ve düşünme biçimlerini, siyasal dönüşümlerin insan hayatında anlaşılma ve tecrübe edilme deneyimini de içeren çok yönlü bir bakış açısı
sunar. Bu derste, edebî eserlerle ilişki kurmanın yollarına dair bir girişin ardından bugün içinde yaşadığımız modern uygarlığın oluşum sürecinin,
klasikleşmiş eserler bağlamında okunması hedeflenmektedir.

10 Şubat: İspanyol İç Savaşı
17 Şubat : Javier Cercas, Salamina Askerleri, Çev. Gökhan Aksay, İstanbul: Jaguar Kitap, 2013
24 Şubat: II. Dünya Savaşı

Diğer Etkinlikler