Modern Toplum, Devlet, Siyaset: Avrupa’yı Okumak
19Ocak2024

Modern Toplum, Devlet, Siyaset: Avrupa’yı Okumak

P R O F. D R . İSMAİL COŞKUN

Yer: ZEYTİNBURNU GENÇLİK MERKEZİ

Saat: 17:00

Tarih: 19 Ocak 2024

Bu ders dizisinde modern toplum ve devletin biçimlenme dinamikleri
etrafında çağdaş uygarlığın coğrafyası olarak Avrupa’nın öyküsü ele alınacaktır. Ulus Devletler, farklı modernlik deneyimleri, sanayi devrimi
ve kaynakları, siyasi ve toplumsal gerilimler, modern uygarlığın yıkıcı
başarısı, Avrupa krizleri, sınıf savaşları ders dizisinde yer alacak başlıkların bazısını oluşturmakta.

05 Ocak : Modern Toplum ve Devlet: Kurumlaşma Dinamikleri
12 Ocak : Ters Ütopyalar ve Modern Toplum
19 Ocak : Avrupa Krizleri

Diğer Etkinlikler