Modern Toplum, Devlet, Siyaset: Avrupa’yı Okumak
29Aralık2023

Modern Toplum, Devlet, Siyaset: Avrupa’yı Okumak

P R O F. D R . İSMAİL COŞKUN

Yer: ZEYTİNBURNU GENÇLİK MERKEZİ

Saat: 13:30

Tarih: 29 Aralık 2023

Bu ders dizisinde modern toplum ve devletin biçimlenme dinamikleri etrafında çağdaşuygarlığın coğrafyası olarak Avrupa’nın öyküsü ele alınacaktır. Ulus Devletler, farklı
modernlik deneyimleri, sanayi devrimi ve kaynakları, siyasi ve toplumsal gerilimler ,modern uygarlığın yıkıcı başarısı, Avrupa krizleri, sınıf savaşları ders dizisinde yer alacak başlıkların bazısını oluşturmakta.
ARALIK 01/08/15/22/29 Cuma 17.00 ARALIK 02/09/16/23/30 Cumartesi 13.30
01 Aralık : Sınıf Savaşları ve Sosyalizm
08 Aralık: Şarkiyatçılık
15 Aralık : Modernliğin Siyasi Krizi: Paylaşım Savaşları
22 Aralık : Modern Toplum ve Devlet: Kurumlaşma Dinamikleri
29 Aralık : Ters Ütopyalar ve Modern Toplum

Diğer Etkinlikler