Modern Toplum, Devlet, Siyaset: Avrupa’yı Okumak
23Şubat2024

Modern Toplum, Devlet, Siyaset: Avrupa’yı Okumak

P R O F. D R .
İSMA
İL COŞKUN

Yer: ZEYTİNBURNU GENÇLİK MERKEZİ

Saat: 17:00

Tarih: 23 Şubat 2024

Bu ders dizisinde modern toplum ve devletin biçimlenme dinamikleri etrafında çağdaş uygarlığın coğrafyası olarak Avrupa’nın öyküsü ele alı
nacaktır. Ulus devletler, farklı modernlik deneyimleri, Sanayi Devrimi ve kaynakları, siyasi ve toplumsal gerilimler, modern uygarlığın yıkıcı
başarısı, Avrupa krizleri, sınıf savaşları ders dizisinde yer alacak başlıkların bazısını oluşturmakta.

09 Şubat: Şarkiyatçılık
16 Şubat: Modernliğin Siyasi Krizi: Paylaşım Savaşları
23 Şubat: Modern Toplum ve Devlet: Kurumlaşma Dinamikleri

Diğer Etkinlikler