İslâm Felsefesinde Sembolik Hikâyeler
30Kasım2023

İslâm Felsefesinde Sembolik Hikâyeler

P R O F. D R . Ö M E R T Ü R K E R

Yer: ZEYTİNBURNU KÜLTÜR SANAT

Saat: 19:30

Tarih: 30 Kasım 2023

İnsanoğlunun en eski uğraşlarından biri olan hikâye anlatıcılığı, bir yanıyla düşüncenin de taşınması, dönüşmesi, gelişmesi işlevlerini yürütmüştür. Bu bağlamda kimi hikâyelerin taşıdığı kıymet, zamanının ötesine geçmiş, her dönemin insanlarına seslenmiştir. Prof. Dr. Ömer Türker, İslâm Felsefesinde Sembolik Hikâyeler seminerlerinde İbni Tufeyl, Şihabeddin Sühreverdî, İbni Sina gibi önemli filozofların anlattığı çeşitli sembolik hikâyeleri ele alıyor.

Diğer Etkinlikler