İslâm Felsefesinde Sembolik Hikâyeler
22Şubat2024

İslâm Felsefesinde Sembolik Hikâyeler

P R O F. D R . Ö M E R T Ü R K E R

Yer: ZEYTİNBURNU KÜLTÜR SANAT

Saat: 19:30

Tarih: 22 Şubat 2024

İnsanoğlunun en eski uğraşlarından biri olan hikâye anlatıcılığı, bir yanıyla düşüncenin de taşınması, dönüşmesi, gelişmesi işlevlerini yürütmüştür. Bu bağlamda kimi hikâyelerin taşıdığı kıymet, zamanının ötesine geçmiş, her dönemin insanlarına seslenmiştir. Prof. Dr. Ömer Türker, İslâm Felsefesinde Sembolik Hikâyeler seminerlerinde İbni Tufeyl ve İbni Sina’nın yazdığı Hay bin Yakzan isimli hikâyelerden hareketle İslâm felsefesinin
çeşitli meselelerini ele alıyor.

Diğer Etkinlikler