Takkeci İbrahim Ağa Camii

Takkeci İbrahim Ağa Camii

Cami, 1591 yılında Takkeci İbrahim Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Bu camiye Arakiyeci İbrahim Ağa Cami de denilmektedir. Arakiye keçeden yapılan takkeye verilen isimdir. Arakiyecilik yapan İbrahim Ağa, gördüğü bir rüya üzerine Bağdat’a gidip evinin bahçesindeki kömürlüğü kazmış, bulduğu altınlarla bu şirin camiyi yaptırmıştır. Bir rüyanın mükâfatı olan cami, yanında mektep ve sebili ile birlikte küçük bir külliye niteliği taşımaktadır. Cami, bir dönem Halveti tekkesi olarak da kullanılmıştır. Sonuncusu 2007 yılında Zeytinburnu Belediyesi tarafından olmak üzere birkaç esaslı onarım görmüştür. Cami kare planlı bir form üzerine inşa edilmiştir. Duvarlar kesme taştan ve tuğladan yapılmıştır. Çatısı ahşap fakat içerden kubbelidir. Tavan süslemeleri çok güzeldir. Yapıdaki en büyük özellik bu ebatta bir camide beklenmeyecek büyüklük ve güzellikte çiniler olmasıdır. Muhtemelen 16. yüzyıl İznik yapımı olan bu çinilerin yanısıra pencere aralarında vazo ve çiçek buketleri ile süslenmiş panolar ve kemer köşelikler ziyaretçileri etkiler.

Takkeci İbrahim Ağa Mosque

The mosque was built in 1591 by Takkeci İbrahim Aga. This mosque is also called Arakiyeci İbrahim Aga Mosque. Arakiye is the name given to the cap made of felt. Ibrahim Agha, who produced arakiyes, went to Baghdad upon a dream and dug his garden, found gold coins and built this nice mosque with them. The mosque, which is the reward of a dream, is like a small complex with the school and fountain next to it. The mosque was also used as a Khalwati lodge for a certain period of time. It underwent a few major repairs the last one being in 2007 by Zeytinburnu Municipality. The mosque was built on a square plan. The walls are made of cut stones and bricks. The roof is wooden but has adome inside. The ceiling decorations are great. The most important feature of the building is its big and beautiful tiles that cannot be expected in a mosque of this size. In addition to these probably 16th century Nicaea tiles, the panels between windows decorated with vases and flower bouquets and the arched corners fascinate visitors.

Detaylı bilgi için tıklayınız.