Perişan Baba Tekkesi ve Erikli Baba Türbesi

Perişan Baba Tekkesi Ve Erikli Baba Türbesi

İstanbul’daki en meşhur Bektaşi Dergâhlarından olan Erikli Baba Dergâhı, bazı kaynaklara göre Horasan’dan İstanbul kuşatmasına katılmak için gelen Muhammed Eryek isminde bir zat tarafından kurulmuştur. Yedikule Surlarında görevli olan Bektaşi tarikatına mensup askerlerin yoğun olarak geldikleri bir mekân olduğu bilinmektedir. Ancak kaynaklarda Eryek Baba hakkında hiçbir somut bilgi yoktur. Bir rivayete göre de Erikli Baba ismi, kış mevsiminde, kar ve buz içinde “erik” yetiştirme kerametini göstermesinden dolayı kendisine verilmiştir. Vaka-i Hayriye’de kapatılan ve muhtemelen yıktırılan tekke Mehmed Perişan tarafından tekrar faaliyete geçirilmiş ve tekkelerin kapatılmasına kadar faaliyetini sürdürmüştür. Cumhuriyet döneminde bakımsız kalan tekke 1990’larda onarılmıştır. Yapı günümüzde kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Perişan Baba Dervish Lodge And Erikli Baba Tomb

According to some resources, Erikli Baba Dergâhı (DervishLodge) which is one of the most famous Bektashi Dergâhs in Istanbul was founded by a person called Muhammad Eryek who came to join the siege of Istanbul from Khorasan. It is known to be a place that the soldiers who belonged to Bektashi Order and who were positioned on Yedikule Walls visited intensively. However, there is no concrete information about Eryek Baba in the resources. According to a narration, the name Erikli (Having Plums) Baba (Father) was given to him because he managed to grow plums miraculously in the winter, in snow and ice. The dervish lodge, which was shut down and probably destroyed during the incident called Vaka-i Hayriye, was opened and made active by Mehmed Perişan again; it continued to be active until all dervish lodges were shut down. The dervish lodge, which was neglected during the Republican period, was repaired in the 1990’s. Today it hosts cultural activities.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.