Kentsel Dönüşüm Rezerv Konutlar 

286 Konut 14 İşyeri