XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi
26Kasım2022

XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 21:00

Tarih: 26 Kasım 2022

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Bu derste Eric Hobsbawm’ın “aşırılıklar çağı” olarak nitelediği, I. Dünya
Savaşı ile başlayıp Soğuk Savaş’ın sonuna kadarki tarihsel süreç siyasi,
ekonomik ve toplumsal çerçevede ele alınacaktır. Ders kapsamında katılımcıların XX. yüzyıl siyasi tarihi ile ilgili genel bilgi birikimine sahip
olmaları, uluslararası ilişkileri okumaya izin verecek kavramsal araçları
edinmeleri ve bu gelişmeleri makro ve mikro düzeyde yorumlayabilecek
düzeye ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

05 Kasım: 1. Dünya Savaşı’nın Bilançosu
12 Kasım: 29 Ekonomik Bulanımı
19 Kasım: İki Savaş Arası Dönemde Otoriter-Totaliter Rejimlerin Yükselişi
26 Kasım: Stalinizm, Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm

Diğer Etkinlikler