XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi
27Mayıs2023

XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 21:00

Tarih: 27 Mayıs 2023

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Bu derste Eric Hobsbawm’ın “aşırılıklar çağı” olarak nitelediği, I. Dünya
Savaşı ile başlayıp Soğuk Savaş’ın sonuna kadarki tarihsel süreç siyasi,
ekonomik ve toplumsal çerçevede ele alınacaktır. Ders kapsamında ka
tılımcıların XX. yüzyıl siyasi tarihi ile ilgili genel bilgi birikimine sahip
olmaları, uluslararası ilişkileri okumaya izin verecek kavramsal araçları
edinmeleri ve bu gelişmeleri makro ve mikro düzeyde yorumlayabilecek
düzeye ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

06 Mayıs: Soğuk Savaş (1947-1991): Bloklar Arası Çatışmalar I
13 Mayıs: Soğuk Savaş (1947-1991): Bloklar Arası Çatışmalar II
20 Mayıs: Soğuk Savaş Dönemi Uzay Yarışı
27 Mayıs: Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası

Diğer Etkinlikler