Uygarlıklar Arası İlişkiler: Avrupa’nın Hikâyesi
30Aralık2022

Uygarlıklar Arası İlişkiler: Avrupa’nın Hikâyesi

PROF. DR. İSMAİL COŞKUN

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 17:00

Tarih: 30 Aralık 2022

2022-2023 dönemi Akademi Seminerleri’nde uygarlık tarihine ilişkin
okumalarımızda bu kez Avrupa’nın öyküsüne odaklanıyoruz. Dünya
tarihinde Avrupa’nın en erken kaynaklarını Yunan tecrübesinden başlayarak toplumlararası ilişkiler bağlamında, alışverişler, etkileşimler,
konumlanmalar ve mücadeleler etrafında ele alacağız. Coğrafya, tarih,
toplum eksenli okumalarımızda Avrupa uygarlığının biçimleniş öyküsünü yerleşik anlatı ve açıklamalarının dışında dünya tarihinin bütünlüğü
içinde ve Anadolu, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu uygarlıklarıyla ilişki
içinde birlikte konuşacağız.

02 Aralık: Fenikeliler: Uygarlık, Ticaret, Siyaset
09 Aralık: Eski Çağ Yunan Tecrübesi: İlk İzler, İlk Yerleşmeler, İlk İlişkiler
16 Aralık: Biraz Heredot ya da Öteki Üzerinden Kendini Okumak
23 Aralık: Biraz Ksenofon: Persler ve Yunanlar
30 Aralık: Eflatun ve Yunan Tecrübesi

Diğer Etkinlikler