Uygarlıklar Arası İlişkiler: Avrupa’nın Hikâyesi
25Kasım2022

Uygarlıklar Arası İlişkiler: Avrupa’nın Hikâyesi

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 17:00

Tarih: 25 Kasım 2022

PROF. DR. İSMAİL COŞKUN

2022-2023 dönemi Akademi Seminerleri’nde uygarlık tarihine ilişkin
okumalarımızda bu kez Avrupa’nın öyküsüne odaklanıyoruz. Dünya
tarihinde Avrupa’nın en erken kaynaklarını Yunan tecrübesinden başlayarak toplumlararası ilişkiler bağlamında, alışverişler, etkileşimler,
konumlanmalar ve mücadeleler etrafında ele alacağız. Coğrafya, tarih,
toplum eksenli okumalarımızda Avrupa uygarlığının biçimleniş öyküsünü yerleşik anlatı ve açıklamalarının dışında dünya tarihinin bütünlüğü
içinde ve Anadolu, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu uygarlıklarıyla ilişki
içinde birlikte konuşacağız.

04 Kasım: Biraz Homeros Biraz Troya ya da Anadolu
11 Kasım: Bir İmparatorluk Coğrafyası Olarak Anadolu
18 Kasım: Eski Çağ Yunan Coğrafyası
25 Kasım: Coğrafya ve Deniz: İmkân ve Tarih

Diğer Etkinlikler