Uygarlıklar Arası İlişkiler: Avrupa’nın Hikâyesi
24Şubat2023

Uygarlıklar Arası İlişkiler: Avrupa’nın Hikâyesi

Yer: Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Saat: 17:00

Tarih: 24 Şubat 2023

PROF. DR. İSMAİL COŞKUN

2022-2023 dönemi Akademi Seminerleri’nde uygarlık tarihine ilişkin
okumalarımızda bu kez Avrupa’nın öyküsüne odaklanıyoruz. Dünya
tarihinde Avrupa’nın en erken kaynaklarını Yunan tecrübesinden başlayarak toplumlararası ilişkiler bağlamında, alışverişler, etkileşimler,
konumlanmalar ve mücadeleler etrafında ele alacağız. Coğrafya, tarih,
toplum eksenli okumalarımızda Avrupa uygarlığının biçimleniş öyküsünü yerleşik anlatı ve açıklamalarının dışında dünya tarihinin bütünlüğü
içinde ve Anadolu, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu uygarlıklarıyla ilişki
içinde birlikte konuşacağız.

10 Şubat: Makedonyalı Büyük İskender: Fatihin Kafa Karışıklığı
17 Şubat: Avrupa Tarihinde İkinci Perde: Roma
24 Şubat: Bir Siyasi Tecrübe Olarak Roma İmparatorluğu

Diğer Etkinlikler