İhya Okumaları
08Kasım2022

İhya Okumaları

Yer: Zeytinburnu Kültür Sanat

Saat: 19:30

Tarih: 08 Kasım 2022

PROF. DR. ÖMER TÜRKER

Gazzâlî’nin en hacimli ve en önemli eseri olan İhyâü Ulûmi’d Dîn
hakkında, “İslâm’a dair bütün kitaplar kaybolup sadece İhyâ
kalsaydı diğerlerini aratmazdı.” şeklinde yaygın bir kanaat bulunduğu ifade edilir. Bu programda Prof. Dr. Ömer Türker, İmam
Gazzâlî’nin İhyâu Ulumi’d Dîn adlı meşhur eserinin ilk bölümü
olan “İlim Babı’nın” tahlilini yapacak. Ayrıca İslam düşünce geleneğinde bilimler tasnifi, bilginin taksimi, felsefe-kelam-tasavvuf
ilişkisi, hakikat kavrayışı, fıkhın konumu, bilim-din ilişkisi, felsefe ve din ilişkisi başlıkları ele alınacak.

Diğer Etkinlikler