Etkili ve Verimli Çalışma Yöntemleri
25Kasım2022

Etkili ve Verimli Çalışma Yöntemleri

Yer: Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Saat: 11:00

Tarih: 25 Kasım 2022

DR. MEHMET ALİ DOĞAN

Üniversite giriş sınavları pek çok gencin hayatında önemli, kritik ve aynı
zamanda yorucu bir aşamadır. Özellikle sınav yılında olan 12. sınıf öğrencileri, bu sınava hazırlık sürecinde farklı duygusal ve zihinsel zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu zorluklar arasında; gerekli motivasyonun
sağlanması, motivasyonun sürekliliğinin sağlanması, verimli çalışma
yolları arayışları, hedef belirleme, odaklanma ve öğrenme engelleyicileri, erteleme, tükenmişlik duygusu ve özgüveni etkileyen nedenler ile baş
etmek sayılabilir. Bununla beraber, daha önceden yapılan çalışmalar,
okul yönetici ve öğretmenleri ile yapılan görüşmeler sonucunda bu ihtiyacın karşılanmasında öğrenciyi dahil eden ve sürekli olan bir iletişim
kanalının olmasının bir gereklilik olduğu ortaya çıkmıştır.

04 Kasım, 11.00: İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11 Kasım, 11.00: Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi
25 Kasım, 11.00: Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Diğer Etkinlikler