Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 405/5 Pafta, 2573 Ada 15,17,18 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08Ağustos2022

Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 405/5 Pafta, 2573 Ada 15,17,18 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

17.10.2017 tt.li 1/5000 Ölçekli Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 405/5 Pafta, 2573 Ada 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,17,18, Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda 06.12.2007 tt. li 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında YMA rumuzlu “Yerleşik Meskun Alanda” kalan 2573 ada 15,17,18 parsellerin “Dini Tesis Alanı(Cami)” fonksiyonuna alınmasına ilişkin hazırlanan UİP:34244932 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi 03.02.2021 tarih, 2021/10 sayılı İlçe Meclis Kararı, 17.02.2022 tarih 322 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup 20.02.2022 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2573 ada, 15,17,18 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliğini 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 08.08.2022 -07.09.2022 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

EKLER
EK

Diğer Duyurular