Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 3001,3002, 3189, 3192, 3193 Adalar, 3268 Ada 34 Parselin Bir Kısmı ve Park Alanı Bir Kısım Yol İle Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
11Ağustos2023

Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 3001,3002, 3189, 3192, 3193 Adalar, 3268 Ada 34 Parselin Bir Kısmı ve Park Alanı Bir Kısım Yol İle Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

06.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında kısmen YMA rumuzlu (Yerleşik Meskun Alan) “Konut Alanı” kısmen “Dini Tesis Alanı” kısmen “Park Alanı” kısmen 10.00 m. genişliğinde “Taşıt Yolu” kısmen 7.00 m. genişliğinde “Yaya-Servis Yolu”nda, 15.09.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Seyitnizam Mahallesi 3192 ada 7 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde kısmen “Özel Öğrenci Yurdu Alanı”nda kalan Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi 3001, 3002, 3189, 3192, 3193 adalar ile 3268 ada 34 parselin bir kısmı ve bir kısım tescil harici alanda “Dini Tesis Alanı” ve Özel Öğrenci Yurdu Alanı” fonksiyonlarının korunması, bir kısım “Konut Alanı”nın Yençok=6 Kat yapılaşma koşullu “Sosyal Altyapı Alanı”na alınması, bir kısım “Konut Alanı”nın YMA (Yerleşik Meskun Alan) rumuzunun iptal edilerek Emsal=1.10 Yençok=6 Kat yapılaşma şartının getirilmesi, bir kısım YMA rumuzlu “Konut Alanı”nda blok istikametlerinin yeniden düzenlenmesi, “Park Alanı”nın yeniden düzenlenmesi, mevcut “Trafo Alanı”nın işlenmesi, imar istikametlerinin, yol genişliklerinin yeniden düzenlenmesi, bir kısım 7.00 m.’lik “Yaya-Servis Yolu”nun kapatılmasına ilişkin hazırlanan plan tadilatı teklifi, 04.01.2023 tarih, 2 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi Kararı ile aynen uygun görülen UİP-341007729 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 5216 sayılı yasa gereği için tarafımıza iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/06/2023 tarih 635 sayılı kararı ile aynen uygun görülmüş ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 19.06.2023 tarihinde onanmıştır.

Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 3001,3002, 3189, 3192, 3193 Adalar, 3268 Ada 34 Parselin Bir Kısmı ve Park Alanı Bir Kısım Yol İle Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği (UİP341007729) 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 11.08.2023- 11.09.2023 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Diğer Duyurular