Zeytinburnu İlçesi Maltepe Mahallesi 2903 Ada 52 Parselin Güneyindeki Bir Kısım Kadastral Boşluk Alanı İle 53-54 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP.değişikliği (UİP-34144996) Askı İlanı
17Mayıs2022

Zeytinburnu İlçesi Maltepe Mahallesi 2903 Ada 52 Parselin Güneyindeki Bir Kısım Kadastral Boşluk Alanı İle 53-54 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP.değişikliği (UİP-34144996) Askı İlanı

                                                                                                         DUYURU

       Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi 2903 Ada 52 Parselin güneyindeki bir kısım kadastral boşluk alanı ve 54 parselin kısmen “Yol” ve “Park Alanı” ndan, kısmen “Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı” içinde “Dini Tesis Alanı” ve “Orta Öğretim Tesis Alanı”na 24.01.2019 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde 2903 ada 53 parselin “Park Alanı” ndan “Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı” sınırları içerisinde “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin UIP-34164996 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, 07.07.2021 tarih, 46 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir.

Bahse konu teklif Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2022 tarih ve 108 sayılı meclis kararı ile aynen uygun görülmüş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 18.01.2022 tarihinde onanmıştır.

UİP-34164996 Plan İşlem Numaralı 18.01.2022 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir. UİP- 34164996 sayılı plan değişikliği, 17/05/2022- 16/06/2022 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Diğer Duyurular