Zeytinburnu İlçesi Çırpıcı Mahallesi 386/1 Pafta 2359 Ada 3 ve 4 Parsellere İlişkin Onaylanan 20.02.2022 t.tli 1/1000 Ölçekli UİP.Değişikliği (UİP-34363508) Askı İlanı
19Nisan2022

Zeytinburnu İlçesi Çırpıcı Mahallesi 386/1 Pafta 2359 Ada 3 ve 4 Parsellere İlişkin Onaylanan 20.02.2022 t.tli 1/1000 Ölçekli UİP.Değişikliği (UİP-34363508) Askı İlanı

DUYURU

     Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi 2359 ada 3 ve 4 parsellerin 06.12.2007 tt.li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planındaki YMA simgeli blok işli H:15.50m. E:1.75 yapılanma koşullarında “Yerleşik Meskun Alan” fonksiyonu korunarak yükseklik değerinin Yençok:12.50m’ye düşürülerek blok ebatlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 03.11.2021 tarih 138 sayılı İlçe Meclis kararı ile aynen uygun görülen UİP:34363508 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin incelenerek Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Bahse konu teklif Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2022 tarih ve 317 sayılı kararı ile aynen uygun görülmüş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 20.02.2022 tarihinde onanmıştır.

UİP-34363508 Plan İşlem Numaralı 20.02.2022 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere İlgi (a) ile Başkanlığımıza iletilmiştir. UİP- 34363508 sayılı plan değişikliği, 19/04/2022- 18/05/2022 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Diğer Duyurular