ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUCU – ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ
17Mayıs2022

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SONUCU – ASIL VE YEDEK BAŞARI LİSTESİ

Başkanlığımıza, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi olarak istihdam edilmek üzere, ilk defa atanmak suretiyle alınacak 42 adet Zabıta Memuru için 25-27 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınav neticesinde; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre sınav kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı olan asıl ve yedek adaylara ait liste aşağıda belirtilmiştir.
Sınavda başarılı olup, asıl listede isimleri yer alan adayların atama işlemleri için, aşağıda yer alan atama talep dilekçelerini istenilen belgeleri eklemek suretiyle en geç 03/06/2022 tarihi mesai bitimine kadar Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No 5 Zeytinburnu-İSTANBUL adresindeki Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.
Asıl ve yedek listede isimleri yer alan adaylara, ayrıca yazılı olarak tebligat gönderilecektir.
Atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Atanmış olsalar dahi, atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanların atama işlemleri iptal edilecektir.
İlân Olunur.
Danışma İçin Telefon:
0212 413 11 11 /2552-2034

İstenilen Belgeler :
– Atama Talep Dilekçesi (İndirmek İçin Tıklayınız)
– Diploma Aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti belediyemizce tasdik edilecektir.)
– Askerlik hizmetini yapmış adaylar için terhis belgesi, askerliğini yapmamış adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınabilir)
– Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık/biyometrik fotoğraf
– Erkek adaylar için sürücü belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti belediyemizce tasdik edilecektir.)

 

 

Diğer Duyurular