ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ALIMI SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
14Ekim2022

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAHSİLDAR VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ALIMI SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

Zeytinburnu Belediye Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilk defa atanmak suretiyle 1 adet Tahsildar ve 4 adet Bilgisayar İşletmeni alımı için yapılan ilâna istinaden, 03/10/2022-07/10/2022 tarihleri arasında adayların başvuruları alınmıştır.

Gerekli şartları taşıyan ve başvuruları kabul edilen adaylar, KPSS puanlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanmak suretiyle,  sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri,  sınav tarihi ve saatini belirtir listeler oluşturulmuş ve  aşağıda yayınlanmıştır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen link üzerinden Sınava Giriş Belgelerine ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yayınlanan listelerde isimleri yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup, bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

1- Adaylar, belirtilen sınav tarihinde ve sınav saatinden 30 dakika önce aşağıda adresi belirtilen “Sözlü Sınav Yeri’nde” hazır bulunmalıdır. Belirtilen gün ve saatte sınavın yapılacağı yerde bulunmayan adaylar, sınava katılmamış sayılacaktır.

2- Adaylar, sınava girebilmek için sınava giriş belgesinin yanı sıra, nüfus cüzdanı,  T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmak zorundadır.

3- Elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların;  fotokopisini gönderdikleri belgelerin aslını,  24/10/2022 pazartesi günü saat 16.30’a  kadar Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No: 5 Zeytinburnu adresindeki  Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) Aksi halde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

Sınav ile ilgili dokümanlar aşağıda belirtilmiştir.

İlân Olunur.

 

DOKÜMAN LİSTESİ

SÖZLÜ SINAV YERİ: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası -1. Kat.  Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No 5 Zeytinburnu/İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Duyurular