ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 VEZNEDAR, 2 TAHSİLDAR VE 3 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SÖZLÜ SINAV SONUCU BAŞARI LİSTELERİ
11Ekim2023

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 VEZNEDAR, 2 TAHSİLDAR VE 3 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SÖZLÜ SINAV SONUCU BAŞARI LİSTELERİ

Başkanlığımıza, 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, ilk defa atanmak suretiyle alınacak 1 Veznedar,  2 Tahsildar ve 3 Bilgisayar İşletmeni kadrosu için 27 Eylül 2023 tarihinde yapılan sözlü sınav neticesinde; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre sınav kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı olan adaylara ait liste aşağıda belirtilmiştir.

Sınavda başarılı olup, listede isimleri yer alan adayların atama işlemleri için, aşağıda yer alan atama talep dilekçelerini, istenilen belgeleri eklemek suretiyle en geç 20 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar Beştelsiz  Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu-İSTANBUL adresindeki Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Listede isimleri yer alan adaylara, ayrıca yazılı olarak tebligat gönderilecektir.

Atama için öngörülen koşullara uymayana gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Atanmış olsalar dahi, atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanların atama işlemleri iptal edilecektir.

İlân Olunur.

Danışma İçin Telefon:

0212 413 11 11/2552

İstenilen Belgeler:

       

-Diploma Aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti belediyemizce tasdik edilecektir.)

-Askerlik hizmetini yapmış adaylar için terhis belgesi, askerliğini yapmamış adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınabilir)

-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık/biyometrik fotoğraf

-Sürücü Belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti belediyemizce tasdik edilecektir)

-Bilgisayar İşletmeni Kadrosu İçin- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir)

 

 

 

Diğer Duyurular