ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 ADET TAHSİLDAR VE 4 ADET BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SÖZLÜ SINAV SONUCU-ASIL VE YEDEK BAŞARI DURUMUNA İLİŞKİN DUYURU
01Kasım2022

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 ADET TAHSİLDAR VE 4 ADET BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SÖZLÜ SINAV SONUCU-ASIL VE YEDEK BAŞARI DURUMUNA İLİŞKİN DUYURU

Başkanlığımıza, 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, ilk defa atanmak suretiyle alınacak 1 adet tahsildar ve 4 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosu için 25 Ekim 2022 tarihinde yapılan sözlü sınav neticesinde; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre sınav kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu  başarılı olan asıl ve yedek adaylara ait sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Sınavda başarılı olup asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların atama işlemleri için, aşağıda yer alan atama talep dilekçelerini, istenilen belgeleri eklemek suretiyle en geç 7 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar Beştelsiz  Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu-İSTANBUL adresindeki Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara, ayrıca yazılı olarak tebligat gönderilecektir.

Atama için öngörülen koşullara uymayan gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Atanmış olsalar dahi, atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanların atama işlemleri iptal edilecektir.

İlân Olunur.

Danışma İçin Telefon:

0212 413 11 11/2552

İstenilen Belgeler:

-Atama Talep Dilekçesi-Tahsildar Kadrosu için (İndirmek İçin Tıklayınız)

-Atama Talep Dilekçesi-Bilgisayar İşletmeni Kadrosu için (İndirmek İçin Tıklayınız)

-Diploma Aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti belediyemizce tasdik edilecektir.)

-Askerlik hizmetini yapmış adaylar için terhis belgesi, askerliğini yapmamış adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınabilir)

-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık/biyometrik fotoğraf

-Sürücü Belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti belediyemizce tasdik edilecektir)

-Bilgisayar İşletmeni Kadrosu İçin- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir)

Tahsildar Sınav Sonucu İçin Tıklayınız. (İlan Sıra No:1)

Bilgisayar İşletmeni Sınav Sonucu İçin Tıklayınız. (İlan Sıra No :2)

Diğer Duyurular