Yeşiltepe Mahallesi, 56/6 Sokak, 2261 ada, 93 parsel, No:5/1 kapı sayılı yapı ile ilgili Duyuru
19Eylül2022

Yeşiltepe Mahallesi, 56/6 Sokak, 2261 ada, 93 parsel, No:5/1 kapı sayılı yapı ile ilgili Duyuru

İlçemiz Yeşiltepe Mahallesi, 56/6 Sokak, 2261 ada, 93 parsel, No:5/1 kapı sayılı yapı ile ilgili yazımız ekinde bulunan tebligatın tebliğ edilememesi nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.maddesine ”…Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir..” istinaden Belediyemiz internet sitesinde ilan edilecektir.

Diğer Duyurular