Yapının 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kontrolü
04Mart2023

Yapının 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kontrolü

SN. YÜKSEL ULU

Maliki bulunduğunuz Zeytinburnu ilçesi, Telsiz Mahallesi, 82/2 Sk., No:11 adresinde ve 2725 ada 2 parsel sayılı yerde bulunan yapınızın Deprem Yönetmeliği Standartlarına uymaması, 1999 Marmara depreminden önce yapılmış olması, yeterli mühendislik hizmeti almadan ve yapı denetim sistemine tabi tutulmadan yapılmış olması sebebiyle olası bir depreme hazırlıklı olunması amacıyla teknik ve laboratuvar şartlarında incelenmesi gerektiği kanaati oluşmuştur.

15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Uygulama Yönetmeliğinin, 21.06.2019 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği olarak değişen yönetmeliğin “Riskli Yapıların Tespiti Ve İtiraz” başlıklı 7.Maddesinin 2.Fıkrasının b) bendinde “Süre verilerek maliklerden veya kanunî temsilcilerinden istenebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Malikler tarafından yaptırılmadığı için Bakanlık veya İdare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespitinin masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur.” denilmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanununa istinaden; yapınızın Müdürlüğümüz tarafından size yazılan yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içinde 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça lisanslandırılan firmalar tarafından riskli yapı tespitini yaptırmanız ve bu tespit raporunu Müdürlüğümüze ulaştırmanız gerekmektedir. Bu süre sonunda tarafınızca riskli yapı tespiti yaptırılmadığı taktirde, Müdürlüğümüz tarafından yukarıda anılan Kanun hükmü kapsamında riskli yapı tespitinin Bakanlıkça lisanslandırılan firmalara yaptırılacağı ve oluşan masrafların hisse orana göre maliklerden tahsil edileceği hususunu;

Bilgilerinize önemle rica ederim.

İdris ATABAY
Belediye Başkanı a.
Başkan Yardımcısı

EKLER
Belge

Diğer Duyurular