Ticaret Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği
14Eylül2023

Ticaret Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği

DUYURU

İlgi yazı ile 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı Plan Notlarının “Fonksiyon Alanları” başlığının 3. alt başlığı olan “Ticaret Alanları” başlığı altındaki 2053 ada 8 parsel ile 1617 ada 12, 13 parsellere ilişkin plan notları haricindeki plan notlarının iptal edilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-341006185 nolu plan notu değişikliği 08.02.2023 tarih, 15 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi Kararı ile aynen uygun görülmüş olup Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2023 tarih, 565 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanınca 19.06.2023 tarihinde onanmıştır. Ticaret Alanlarına Plan notlarına ilişkin hazırlanan Plan Notu değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 13.09.2023 – 13.10.2023 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur

EKLER
EK

Diğer Duyurular