Merkezi İş Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği
14Eylül2023

Merkezi İş Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği

DUYURU

İlgi yazı ile 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı Plan Notlarının “Fonksiyon Alanları” başlığının 4. alt başlığı olan Merkezi İş Alanları (MİA)” başlığı altındaki plan notlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP341006202 nolu plan notu değişikliği 08.02.2023 tarih, 14 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi Kararı ile aynen uygun görülmüş olup Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2023 tarih, 564 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanınca 19.06.2023 tarihinde onanmıştır. Merkezi İş Alanları Plan notlarına ilişkin hazırlanan Plan Notu değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 13.09.2023 – 13.10.2023 tarihleri arasında ilan edilmektedir.
Duyurulur.

EKLER
EK

Diğer Duyurular