Mayıs Ayı Meclis Toplantısı
05Mayıs2022

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı yasanın 20 ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8.seçim dönemi, 4. toplantı yılında yapacağı mayıs ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 09/05/2022 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz meclis salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:
TEKLİFLER:
1-2021 yılı kesin hesabı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
2-Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. ve Zeytinburnu Güven Personel Ltd.Şti.’nin şirket kuruluş sermayelerinin artırılması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
3-Seyitnizam Mahallesi, 3239 ada 43 parselde bulunun Belediyemize ait arsanın satışından sağlanacak gelirin, teklif ekindeki tabloda belirtilen müdürlüklerin bütçelerine ek ödenek olarak verilmesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
4-Maltepe Mahallesi, teklif ekindeki plan örneğinde gösterilen, “Cebe Ali Bey Sokak” (3319 ada ve 3226 ada arasında kalan kısım) adının “Karacabey Sokak” olarak değiştirilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
5-Beştelsiz Mahallesi, 388/2-399 pafta, 2327 ada 5 parselin bir kısmı, 1879 ada 483-484- 485- 486 parseller ile bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
6-Kentsel Dönüşüm ile alakalı 1/1000 ölçekli genel son plan notları değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
7-Çöplerin toplanması, sokakların araçla süpürülmesi ve yıkanması, çöp konteynerlerinin temizlenmesi ve ibadethanelerin genel temizliğinin yapılması için muhtelif araçların 24 ay süre ile kiralanması hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklifi.
8-Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

Diğer Duyurular