Maltepe Kışlası Koruma Alan Sınırı Uygulama İmar Plan Tadilatı
22Eylül2022

Maltepe Kışlası Koruma Alan Sınırı Uygulama İmar Plan Tadilatı

DUYURU

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi 2911 Ada 2,3,9,10,29,34,35 Parseller, 2915 Ada 1,2,3,4,5,7,8,9 Parseller, 2916 Ada 1,2,3,4,5,6,28,29,30,31,32,33,34,46,48,49 Parsellerin İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 4608 sayılı kararında öngörülen “Koruma Alanı Sınırının ” 2863 sayılı yasa gereğince Zeytinburnu İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 09.06.2021 tarih 2021/41 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 17.02.2022 tarih 280 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup 26.08.2022 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2911 Ada 2,3,9,10,29,34,35 Parseller, 2915 Ada 1,2,3,4,5,7,8,9 Parseller, 2916 Ada 1,2,3,4,5,6,28,29,30,31,32,33,34,46,48,49 Parsellere İlişkin hazırlanan U.İ.P. Değişikliğini 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 22.09.2022 – 24.10.2022 tarihleri arasında ilan edilmektedir.
Duyurulur.

EKLER
EK

Diğer Duyurular