İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 402/1 Pafta, 2250 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz İle Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
11Ocak2023

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 402/1 Pafta, 2250 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz İle Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

İlgi yazı ile 06.12.2007 t.tli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı kapsamında Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 2250 ada 1 parselin bir kısmının ve bir kısım kadastral yol alanının Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan UİP-34298715 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, 08.06.2022 tarih, 35 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi kararı ile aynen uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2022/1296 kararı uygun görülmüş olup, Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.10.2022 tarihinde onanmıştır.

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 402/1 Pafta, 2250 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz İle Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği  3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 11/01/2023 – 10/02/2023 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle ilan edilmektedir.

Duyurular.

Diğer Duyurular