İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta 2965 Ada 27, 30, 31, 32, 35, 36, 54 ve 55 Parseller, 2968 Ada 19 ve 20 Parsel Sayılı Taşınmazlar ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
01Şubat2023

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta 2965 Ada 27, 30, 31, 32, 35, 36, 54 ve 55 Parseller, 2968 Ada 19 ve 20 Parsel Sayılı Taşınmazlar ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

06.12.2007 t.tli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı kapsamında Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta 2965 Ada 27-30-31-32-35-36-54 ve 55 Parseller, 2968 Ada 19 ve 20 Parsel Sayılı Taşınmazlar ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin hazırlanan UİP-34214043 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, 08.06.2022 tarih, 35 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi kararı ile aynen uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2022/1288 kararı uygun görülmüş olup, Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.10.2022 tarihinde onanmıştır.

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2965 Ada 27-30-31-32-35-36-54 ve 55 Parseller, 2968 Ada 19 ve 20 Parsel Sayılı Taşınmazlar ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 01/02/2023 – 03/03/2023 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle ilan edilmektedir.

Duyurular.

EKLER
EK

Diğer Duyurular