Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 3310 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Askı İlanı (UİP:341035427)
08Temmuz2024

Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 3310 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Askı İlanı (UİP:341035427)

İLAN METNİ

Çoğunlukla 06.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı’nda E:1.60 yapılaşma koşullarında “Ticaret+-Hizmet+-Konut” kısmen 15.06.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde “Dini Tesis (Cami) Alanı”nda kalan Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 3310 ada 1 parselde, Dini Tesis Alanı’nın yerinin değiştirilerek büyüklüğünün arttırılması ve parselde yapı yaklaşma sınırlarının ve cephe çizgilerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 08.11.2023 tarih, 2023/125 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclis Kararı ile aynen uygun görülen UİP-341035427 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 15.02.2024 tarih, 201 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile tadilen uygun bulunmuş ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.02.2024 tarihinde onanmıştır.

UİP-341035427 Plan İşlem Numaralı 21.02.2024 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 08/07/2024-07/08/2024 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süreyle Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir. Duyurulur.

Diğer Duyurular