Denizatı Sitesi Geri Dönüşüm ve Parselasyon Planı İlanı
29Mayıs2023

Denizatı Sitesi Geri Dönüşüm ve Parselasyon Planı İlanı

Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, Denizatı Sitesi ve civarını içeren 1782 ada 29-30-31-32-33-34 ve 35 parsel sayılı taşınmazları içeren bölgede iş bu taşınmazların tesciline esas parselasyon işlemlerine yön veren encümen kararının ve parselasyon planının iptali hususunda Belediyemiz aleyhine İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 2019/1930 E. sayılı dosyası ile açılan davada çıkan aleyhimizdeki karar gereği, ilgili taşınmazları kapsayan bölgede 1782 ada eski 13 ve 14 parsel sayılı taşınmazlara geri dönüşüm yapılarak ihya edilmesi, ihya edilen iş bu taşınmazlar üzerinden de 06.12.2007 tasdik tarihli Zeytinburnu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı altlığında 3194 sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine istinaden 1782 ada 36-37-38-39-40-41 ve 42 numaralarına sahip imar parsellerinin oluşacağı yeni parselasyon planı, düzenleme sınır krokileri, düzenleme ortaklık payı oranı (d.o.p.o) ilişiğinde İdaremizin 17/11/2022 tarih – 2022/1286 sayılı encümen kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 19/04/2023 tarih , 2730-2689 sayılı encümen kararına binaen 29/05/2023 -29/06/2023 tarihleri de dahil Zeytinburnu Belediyesi Başkanlık Binası Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 5.kat ilan panosunda ve belediyemiz internet sitesinde 1(bir) ay süreli ilana çıkarılmıştır.İlgili malik dağıtım cetvellerine Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Harita Şefliğinden ulaşılabilecektir.

Diğer Duyurular