Askı İlanı
11Eylül2023

Askı İlanı

13.01.2023 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 491 pafta, 2918 ada 2, 3, 14, 15, 20, 21 parseller ve bir kısım tescil harici alanı içeren; 06.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında, kısmen E:2.00 yapılaşma koşullarında “Merkezi İş Alanları”, kısmen “Park Alanları”, kısmen de “Yol Alanı”nda kalan 2918 ada 15 parselin kuzeyindeki imar istikametinin kuzeye doğru kaydırılarak “Merkezi İş Alanları”nda kalan kısmı ile batısındaki yaya yolunun tamamının “Açık ve Kapalı Semt Spor Alanı”na, “Park Alanları”nda kalan kısmının “Merkezi İş Alanları”na alınması, 2918 ada içinden doğu-batı aksında geçen 7 metrelik yaya yolunun iptal edilerek “Merkezi İş Alanları”na alınması; “T.E.K. Alanı”nda kalan 2918 ada 3 parselin fonksiyonunun korunarak kuzeydeki imar istikametinin kuzeye doğru kaydırılarak bir kısım tescil harici “Yol Alanı”nın “T.E.K. Alanı”na ilave edilmesi; 2918 adanın doğusunda “Park Alanları”nda kalan tescil harici alanın bir kısmının “Park Alanları” olarak korunarak, geri kalan kısmının “Merkezi İş Alanları”na alınması; “Merkezi İş Alanları”nda kalan 2918 ada 2 ve 20 parsellerin fonksiyonunun aynen korunmasına ilişkin ilgilisince hazırlanan, 08.02.2023 tarih ve 2023/9 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi Kararı ile aynen uygun görülen UİP-341005815 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2023 tarih 772 sayılı kararı ile aynen uygun görülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.07.2023 tarihinde onanmıştır.

Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 491 pafta, 2918 ada 2, 3, 14, 15, 20, 21 parseller ve bir kısım tescil harici alanı içeren UİP-341005815 plan işlem numaralı plan değişikliği  3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 11.09.2023-11.10.2023 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Diğer Duyurular