İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 503 Pafta, 2957 Ada 25, 26, 27 ve 30 Parsel Sayılı Taşınmazlar İle 31 Parsel Sayılı Taşınmazın Bir Kısmı ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin U.İ.P
10Temmuz2024

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 503 Pafta, 2957 Ada 25, 26, 27 ve 30 Parsel Sayılı Taşınmazlar İle 31 Parsel Sayılı Taşınmazın Bir Kısmı ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin U.İ.P

ASKI İLANI

06.12.2007 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planına göre 2957 ada 25, 27,30 parseller ile 31 parsel sayılı taşınmazların bir kısmı “Yol Alanı”nda, bir kısmı “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı”nda, 26 parsel sayılı taşınmaz “Yol Alanı”nda kalmaktadır.

Kamu ve vakıf arazilerinin toplulaştırılması ve planlama alanın kuzeyinde yer alan Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı’na paralel bir yol aksı planlanması sebebi ile hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 09.11.2022 tarih, 79 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi Kararı ile tadilen uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2024 tarih 241 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.02.2024 tarihinde onanmıştır.

Zeytinburnu İlçesi, UİP-34060117 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 10/07/2024-09/08/2024 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Diğer Duyurular