6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan statüsündeki Merkezefendi Arnavut Mahallesi Düzenleme Sahası Parselasyon İlanı
12Haziran2024

6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan statüsündeki Merkezefendi Arnavut Mahallesi Düzenleme Sahası Parselasyon İlanı

İlanın konusu: “İlçemiz , Merkezefendi Mahallesi sınırlarında bulunan ve 6306 sayılı Yasa kapsamında Riskli Alan ilan edilmiş proje alanı içerisinde yer alan :2965 ada 5-13-41-49 parseller, 3269 ada 1 ila 24 parseller, 3270 ada 1 ila 19 parseller, 3271 ada 1 ila 27 parseller, 3272 ada 1 ila 27 parseller ve 3273 ada 1 ila 17 parselleri kapsayan düzenleme sahası ile alakalı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 17.05.2024 tarih ve 9090107 sayılı Makam Oluru ile verilmiş yetkisi üzerine Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci maddesine dayalı parselasyon çalışmaları yapılmış ve 30.05.2024 tarih ve 2024/312 sayılı encümen kararımız ile onaylanmıştır.Onaylanan parselasyon evrakları 12.06.2024 Çarşamba günü mesai başlangıç tarihinden itibaren 12.07.2024 Cuma günü mesai bitim tarihine kadar 1(bir) aylık süreçte ilan edilecektir.Parselasyon çalışmaları ile alakalı detaylı bilgilere ve evraklara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Harita Şefliğinden ulaşılabilecektir.”

Diğer Duyurular