6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır
27Nisan2023

6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır

T.C.
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır

     Zeytinburnu ilçesi, Beştelsiz Mahallesinde bulunan 2326 ada 14 parsel sayılı taşınmazda 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 15 ve 15/A maddeleri gereği üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi kabul etmeyen malik Birsen Erkol’a ait payın 6306 sayılı Kanun kapsamında açık artırma usulü satış işlemi 12.04.2023 çarşamba günü alıcı çıkmaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A maddesinin 11. fıkrası; “Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.” hükmünü , aynı maddenin 13. fıkrası ise; “İlk satıştan sonra yapılacak diğer satışlara en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile birlikte üçüncü şahısların da katılabilmesi için, bunların satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır.” hükmünü içermektedir.

Bu kapsamda satış oturumuna üçte iki çoğunlukla alınan karara katılan paydaşlar ile birlikte katılmak isteyen üçüncü şahısların;

1. Tahmin edilen bedelin yüzde onu oranında (278.120,00 TL) nakit teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırmaları ve makbuzu ihale saatine kadar Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne teslim etmeleri,
2. Üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan eden dilekçeyi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonumuz tarafından arsanın yaklaşık m² değeri 136.000,00 TL olarak tespit edilmiş olup, pay satışı yapılacak olan Birsen Erkol’a ait 20,45 m²’lik payın tahmin edilen değeri 2.781.200,00 TL’dir.

Açık Artırma Usulü Satış Tarihi : 10.05.2023 Saat: 10.00
Satış Yeri                                                : Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı/Hizmet Binası -1. katta bulunan Encümen Toplantı Salonu -Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL

Enes ŞEN
Kentsel Dönüşüm Müdürü

Diğer Duyurular