3194/39. Madde Hk. (3339 Ada 20 Parsel)
24Ekim2023

3194/39. Madde Hk. (3339 Ada 20 Parsel)

M****D*S B**Ç**
********************************
B****** / İSTANBUL

Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Sokak, 3339 Ada, 20 Parsel, No:4 kapı sayılı yerde bulunan, 6306 sayılı Kanun kapsamında yapı maliklerince alınan numune sonucunda beton dayanımının 7,32 Mpa çıktığı ve riskli yapı raporunda yapıda korozyon bulunduğu belirtilmiştir. Söz konusu yapının 18 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerinden önce inşa edildiği, yapının bakımsızlıktan çürümeye başladığı, yapının çevre güvenliği anlamında tehlike arz ettiği, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlar içerdiği, ayrıca yangın yönünden çevreyi tehdit ettiğinden yıkılması kanaatine varılmış olup mevcut haliyle tehlike arz eden yapının 15 (Onbeş) gün içerisinde yıkılması gerekmektedir.
Aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereği yıkımı Belediyemizce yapılacaktır.
Gereğinin yapılması hususunu ÖNEMLE rica ederim.

Diğer Duyurular