26.07.2021 t.t. 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm İle Alakalı UİP Plan Notu Değişikliği
14Eylül2023

26.07.2021 t.t. 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm İle Alakalı UİP Plan Notu Değişikliği

DUYURU
İlgi yazı ile 06.12.2007 t.t. 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planına ait plan notlarına Kentsel Dönüşüm ile alakalı plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 15.11.2014 t.t. plan notuna ekleme yapılarak düzenlenen 26.07.2021 tarihinde onaylanan plan notlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-34829114 nolu plan notu değişikliği 05.10.2022 tarih, 69 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi Kararı ile tadilen uygun görülmüş olup Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2023 tarih, 562 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanınca 19.06.2023 tarihinde onanmıştır. Genel Plan Notlarına ilişkin hazırlanan Plan Notu değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 13.09.2023 – 13.10.2023 tarihleri arasında ilan edilmektedir.
Duyurulur

EKLER
EK

Diğer Duyurular