06.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planına ait plan notlarının Fonksiyon Alanları
13Eylül2023

06.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planına ait plan notlarının Fonksiyon Alanları

06.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planına ait plan notlarının Fonksiyon Alanları başlığı altındaki 15 ve 20 Numaralı Plan Notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 08.02.2023 tarih, 11 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclisi Kararı ile aynen uygun görülen UİP341006192 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi 15.06.2023 tarih 602 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüş ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 19.06.2023 tarihinde onanmıştır.

06.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planına ait plan notlarının Fonksiyon Alanları başlığı altındaki 15 ve 20 Numaralı Plan Notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin UİP-341006192 plan işlem numaralı plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 13.09.2023-13.10.2023 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Diğer Duyurular