Yeşil Okul Projesi

Yerel yönetimler ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik örnek bir modül olan “Yeşil Okul Projesi” ile; çevre bilincinin yanı sıra, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri hedeflenmiştir.

Çevre sorunlarının kalıcı çözümünde nitelikli bir çevre eğitimi ve özellikle belirlenen hedef gruba yönelik rekabet ortamı içerisinde, birbirine üstünlük sağlama arzusuyla düzenlenecek organizasyonların bilgi ve iletişime dönük farkındalık çalışmalarını hızlandıracağı düşünülmektedir. PROJENİN AMAÇLARI: × Çevre ve geri kazanım bilincinin arttırılması, × Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanması, × Öğrencilerin eğitimini çevreye uyumlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmesi, × Kazanılacak bilgi ve tecrübenin aile ve sosyal yaşama aktarılması. × Üniversite ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi. YARIŞMA SLOGANI “Okullar çevre için yarışıyor.” 2012-2013 YEŞİL OKUL PROJESİ KAZANIMLARI • Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim koordinasyonunda 500 bin lira büyük bir bütçeyle kamu, özel sektör ve üniversite destekli bir çevre projesi gerçekleştirildi. • Yine İlk olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından 150.000 lira bütçe ile okulların tuvaletlerine kurulan “WC Su ve Elektrik Tasarruf Sistemi” ile gereksiz enerji kullanımın ve israfın önüne geçildi. • Yeşil Okul Projesi kapsamı’nda Türkiye’de ilk defa bir okulumuz (Toki Şehit Semih Balaban İmam Hatip Ortaokulu) 100.000 lira bütçe ile Türk Philips Tic. A.Ş. tarafından gün Işığı kontrollü “LED Aydınlatma Sistemi” ile donatılarak % 40’lara varan enerji tasarrufu ile örnek bir model oluşturuldu. • Kazlıçeşme Abay Ortaokuluna 100.000 lira bütçe ile Erensan A.Ş. tarafından kurulan son sistem “Duvar Tipi Yoğuşmalı Kaskat Sistemi” ile fuel oil yakıt sisteminden doğal gaza geçiş yapıldı. Elde edilen tasarrufun % 50 oranında faturalara yansıdığı gözlemlendi. • ‘Yeşil Okul Projesi’ kapsamında okullardan 3 ayda 200 ton geri dönüştürülebilir atık malzeme toplandı. • Atıkların yanı sıra gerçekleştirilen elektrik ve su tasarrufu sayesinde 250.000 lira tasarruf elde edilerek ülke ekonomisine katkı sağlandı. • Ayrıca 100.000 lira bütçe ile okullarımızı teşvik edici çeşitli ödüller temin edilerek rekabet ortamı içerisinde bilgi ve iletişime dönük farkındalık çalışmaları hızlandırıldı. Bunların yanısıra; • Özellikle öğrencilerde çevre bilinci arttırıldı. • Okullarımızda fazla enerji tüketiminin önüne geçildi. • Atık geri dönüşümü ile kaynağında ayrıştırma bilinci yaygınlaştırıldı. • Enerji, çevre duyarlılığı ve hijyen konularında farkındalık üst seviyelere çıkarıldı. Yeşil Okul Projesi tanıtım broşürü için tıklayınız.