Sağlık Hizmetleri

Vatandaş beklentilerine uygun Sağlık Hizmetleri sunmak, sunulan bu hizmetler ile ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak temel amaçlarımızdandır. Bu doğrultuda Sağlık İşleri Müdürlüğümüzce halkın sağlığı için gerekli olan mahalli müşterek nitelikteki faaliyetleri ve hizmetleri planlanıp ve yapılmaktadır. Gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin açıklamalar aşağıda ifade edilmektedir;


Muayene, Tedavi ve Hemşirelik Hizmetleri;

Kurum personelimize (Memur, İşçi, Sözleşmeli ve Hizmet Alım Personel) Muayene, tedavi ve hemşirelik hizmeti sunulmaktadır.


Hasta Nakil Hizmetleri;
Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen, yaşlı, yatalak, kanser hastası vb. vatandaşların, 3 adet hasta nakil ambulansı ve gerekli hallerde otomobil ile ikametgahından sağlık kuruluşlarına ve/veya sağlık kuruluşlarından ikametgahına taşınması sağlanmaktadır.

Gıda ve Hijyen Denetimleri;

İlçemizde bulunan Gıda İşetmeleri ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin teknik ve hijyenik açıdan kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.İşletmelerde sağlık açısından doğabilecek çeşitli riskleri en aza indirmek, hatta tamamen yok etmek için hijyen kontrollerine gereken zamanda sağlamak çünkü işletmelerde hijyen elde edilecek olan ürünün kalite güvencesinin sağlanmasında en önemli faktördür ve ancak düzenli bir hijyen programı ile kaliteli ve güvenilir gıdalar satışa sunmak mümkün olabilir.Yapılan denetimlerde işletmelerin; Mal kabul, depolama, işleme/üretim, satış/servis koşulları, temizlik, dezenfeksiyon, pest mücadele, katı atıklar, alet-ekipman, zemin, duvar, tavan, lavabo-tuvalet, aydınlatma, havalandırma, personel- hijyen eğitimi sertifikası, personel- el/vücut hijyeni, personel- kılık/kıyafet ve genel düzen yönünden detaylı hijyen kontrolleri yapılır.


İlaçlama İşlemleri;

Resmi kurumlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın konutlarında ilaçlama hizmeti ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın talebi halinde işyerleri ve konutlar ücretli olarak ilaçlanmaktadır.İlaçlama Ekibimizce yaz aylarında gece ilaçlaması, yıl boyu yeşil alan ve sokak ilaçlamaları gerçekleştirilmektedir.


Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri;

Belediyemiz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, 54 Köpek ve 40 Kedi barındırabilecek kapasitede olup, ilgili mevzuat gereği; sahipsiz hayvanlar Bakımevine profesyonel tarzda toplanmakta, kısırlaştırılmak ve aşılanmak suretiyle rotasyon tarzında rehabilite edilmektedir. Toplanan hayvanların gerekenlerin tedavisi yapılmakta, sağlıklı olanlar kısırlaştırılmakta, aşılanmakta ve Bakımevinden çıkarken kulaklarına küpe takılmak suretiyle işaretlenmektedir. İşlemi biten hayvanlar alındıkları bölgeye bırakılmakta yahut sahiplendirilmektedir. Ayrıca İlçemizde 25 ayrı noktaya “Yaşam-Destek” istasyonu kurulmuş olup, kurulan istasyonlara ilgili ekiplerimizce günlük olarak mama ve su bırakımı yapılmaktadır.


Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi;

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde, AKDEM binasında 2015 yılında hizmete başlayan Ağız ve Diş Sağlığı merkezimizde herhangi bir ücret alınmadan 5-16 yaş arası çocuklarımıza danışman önleyici hekimlik, muayene, çekim, dolgu, kanal tedavisi, röntgen vb. diş sağlığı hizmetleri verilmektedir.


Hoş Geldin Bebek Paketi Dağıtımı;

Yeni doğan bebeklerin ailelerine destek olmak amacıyla yeni doğan bebekler için ‘Hoş geldin bebek paketi’ dağıtımını gerçekleştirmekteyiz. Bir bebeğin temel ihtiyaçlarının yer aldığı paketleri görevli hemşiremiz ile ailelere ulaştırılıp ebeveynlere temel bebek bakımı ile ilgili eğitim verilerek ailelerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.


İş Sağlığı ve Güvenliği;

Sağlık işleri müdürlüğümüze bağlı olarak çalışmalarını yürüten İş Sağlığı ve Güvenliği biriminin görevi belediyemize ait çalışma ortamlarında bulunan fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri belirleyerek çalışanları olası kazalara karşı korumak ve çalışanların iş gücü verimini optimize etmektir.


Eğitici Faaliyet ve Seminerler;

Sağlıkta farkındalık oluşturmak ve sağlık bilincini arttırma amacı ile Sağlık konusunda aktif planlamalar yapılmakta olup, ilçemizde bulunan okullarda sağlık profesyonelleri ile birlikte farklı konularda birçok program düzenlenmiştir.